PECC2 cần tiên phong về chuyển đổi số

Chuyển đổi số để phát triển

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PECC2 cho biết, kết thúc năm 2020, hoạt động kinh doanh của công ty khá tốt với những kết quả nổi bật như: triển khai thi công dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận 75MW (mục tiêu vận hành cuối tháng 10/2021); hoàn thành 2 hợp đồng EPC dự án điện mặt trời Gio Thành 1, 2; hoàn thành các hợp đồng và đưa vào vận hành trên 30 dự án điện mặt trời áp mái với tổng công suất khoảng 30MWp… Tổng doanh thu năm 2020 của PECC2 đạt 3.416 tỷ đồng, tương ứng 135% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, tương ứng 162% kế hoạch; cổ tức không thấp hơn 25%.

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PECC2 báo cáo về mục tiêu của công ty trong năm 2021

Cũng theo ông Nguyễn Chơn Hùng, năm 2021, PECC2 đặt mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng tiến độ hợp đồng EPC nhà máy điện gió Tân Thuận; khởi công các dự án điện sinh khối đã được EVN phê duyệt; hoàn thành các mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp; tích cực tìm kiếm các cơ hội tham gia vào các dự án nguồn và lưới điện.  Để hoàn thành mục tiêu, PECC2 sẽ tập trung vào công tác tư vấn thiết kế cốt lõi, tìm kiếm phát triển các lĩnh vực kinh doanh như: hợp đồng EPC các dự án điện lực; dịch vụ khảo sát và xây dựng; chế tạo thiết bị cơ – điện; dịch vụ kỹ thuật cao cho các nhà máy điện; đầu tư vào năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, PECC2 đã thành lập Trung tâm Năng lực số vào ngày 9/4/2021. Đây là đơn vị đóng vai trò quan trọng giúp PECC2 tạo nên sự đột phá về năng lực và mô hình kinh doanh, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa số PECC2 - ông Nguyễn Chơn Hùng nhấn mạnh. Trong năm 2021, công ty chú trọng công tác nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và quản lý về sự cần thiết của chuyển đổi số; triển khai và hoàn thành xây dựng nền tảng số PECC2 giai đoạn 1; đổi mới tư duy trong hoạt động quản lý điều hành, để thích ứng với và hỗ trợ cho công cuộc chuyển đổi số; cải tiến các quy trình quản trị doanh nghiệp, từng bước số hóa và tích hợp với nền tảng số PECC2; ứng dụng giải pháp ERP (Enterprise Resource Planning) vào hoạt động quản lý của doanh nghiệp; xây dựng Quy chế đào tạo mới phù hợp với yêu cầu phát triển trên tinh thần thay đổi của công nghệ số và giải quyết những điểm yếu của đội ngũ nhân sự hiện có. Bám sát chủ đề năm 2021 của EVN, PECC2 sẽ xây dựng các kế hoạch marketing để đẩy mạnh hình ảnh PECC2 là đơn vị tư vấn tiên phong áp dụng chuyển hóa công nghệ số, khai thác và cung cấp ứng dụng BIM, góp phần đem lại chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế, quản lý dự án tốt nhất cho khách hàng.

Mục tiêu trở thành doanh nghiệp số năm 2022

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà lãnh đạo, CBNV PECC2, những nỗ lực của Người đại diện phần vốn của EVN tại PECC2 đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch EVN Dương Quang Thành yêu cầu PECC2 phải tiên phong trong công tác chuyển đổi số

Công ty đã chủ động, tìm kiếm các dự án bên ngoài EVN, gây được lòng tin đối với khách hàng; tham gia nhiều lĩnh vực từ EPC đến quản lý, vận hành các dự án…, tạo ra nguồn thu đáng kể với tốc độ tăng trưởng doanh thu cao. Công ty cũng đã bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông; đầu tư hiệu quả các trang thiết bị phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ KHCN vào các hoạt động. Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận, PECC2 đã có sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực tư vấn, khẳng định được vị thế trên thị trường.  Một trong những nhiệm vụ được giao cho PECC2 là cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. 'Tư vấn phải đi đầu trong nghiên cứu khoa học, trong ứng dụng công nghệ mới' - Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh.  Cũng theo lãnh đạo Tập đoàn, thời gian qua, PECC2 đã thực hiện tốt công tác tư vấn cho Tập đoàn. Thời gian tới, PECC2 cần phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ này, đặc biệt là các vấn đề nóng như nghiên cứu giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo. Đánh giá cao sự chủ động của PECC2 trong việc thực hiện các nhiệm vụ, hạng mục chuyển đổi số, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu PECC2 phải đi đầu trong chuyển đổi số, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2022. Công ty cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành mục tiêu này; đồng thời phối hợp với các đơn vị của EVN thực hiện các đề án chuyển đổi số Tập đoàn đã phê duyệt.

Nguồn: EVN

Chia sẻ: