NEWS

04/05/2011
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2011.
29/04/2011
Ngày 28/4, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Nghị quyết Đại hội là như sau:
18/02/2011
Nhon Trach 2: Unit No. 2 of gas turbine – generator generated electric power to national grid