NEWS

04/11/2011
Đoàn công tác Chính phủ thăm và kiểm tra Trung tâm Điện lực Duyên Hải và Vĩnh Tân
03/11/2011
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc mua / bán cổ phiếu quỹ, chúng tôi đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty tại SGDCK Hà Nội với nội dung sau:
25/10/2011
Với sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Công ty, chị em TV2 đã luôn có được ngày Phụ nữ của riêng mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
24/10/2011
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xin công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2011.
27/09/2011
Công văn khẩn số 3569/EVN-KTSX ngày 26/9/2011 của EVN về công tác triển khai đối phó với cơn bão số 4
22/09/2011
500kV Son La - Hiep Hoa transmission line