PECC2 ĐƯỢC VINH DANH LÀ DOANH NGHIỆP CÓ SỰ TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI NĂM 2023

Được biết, hạng mục giải thưởng “Doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt trội” nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc minh bạch thông tin, tăng khả năng truyền tải thông tin đối với nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về Quản trị Công ty.

Với sự ra đời của ý tưởng 3 vòng tròn chiến lược Tư vấn - Kinh doanh - Đầu tư, trải qua 10 năm thực hiện, PECC2 đã đạt được những thành quả đáng kể với vốn điều lệ tăng gấp 15,3 lần, từ 44 tỷ đồng lên 675 tỷ đồng; vốn hóa thị trường đạt 2.700 tỷ đồng. Nhiều năm qua, PECC2 đã được công nhận là một trong 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất châu Á; được Tạp chí Forbes bình chọn Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và là doanh nghiệp đứng đầu nhóm ngành tư vấn trên sàn chứng khoán Việt Nam; liên tục được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức uy tín đánh giá có chỉ số năng lực quản trị tốt nhất trong nhóm ngành tư vấn cùng với mức tăng trưởng cao qua từng năm.

Thực hiện: PECC2

Chia sẻ: