PECC2 và PORTCOAST hợp tác toàn diện thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình

Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện PECC2 – PORTCOAST

PECC2 và PORTCOAST sẽ triển khai hợp tác phát huy thế mạnh của các bên trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành trong tư vấn thiết kế xây dựng công trình, ứng dụng xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM) và hợp tác nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ 4.0 vào các công trình cảng, hàng hải, năng lượng và công nghiệp. Hai bên sẽ triển khai ngay việc hợp tác thông qua thực hiện dịch vụ Scan to BIM  cho công trình Nhà xưởng Chi nhánh Xí nghiệp Cơ Điện của PECC2 tại Khu công nghiệp Long Khánh (đã hoàn thành và đưa vào sử dụng), Trung tâm Thiết kế PECC2 tại Thủ Đức (đang thi công xây dựng), các hệ thống phụ trợ của Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (đã hoàn thành đưa vào sử dụng) và Dự án Điện gió Tân Thuận (đang thi công xây dựng).

Việc ký kết và triển khai trên thực tế Thỏa thuận hợp tác toàn diện đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác của hai Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng, hứa hẹn sẽ cộng hưởng các thế mạnh của mỗi bên, tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, công nghệ 4.0 và tạo ra các sản phẩm dịch vụ Tư vấn giá trị cao, chất lượng tốt, mang tới sự khác biệt trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ngọc Quang

Chia sẻ: