NEWS

29/06/2012
В 06.28.2012 года в актовом зале Консультативной компании по электроэнергетическому строительству 2 (PECC2) успешно прошло годовое общее собрание акционеров 2012 года
25/06/2012
Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, đoàn kết, Hội thao Khối Tư vấn EVN – Viện Năng lượng năm 2012 đã được bế mạc tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh ...
22/06/2012
Những kết quả cập nhật nhất từ sân vận động và nhà thi đấu Quân khu 7 ....
22/06/2012
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cho biết, các dự án lưới điện truyền tải mới vay được 4 tỷ đôla từ ODA và thương mại, còn lại 6 tỷ đôla chưa thu xếp được vốn