NEWS

26/03/2012
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xin công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
26/03/2012
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tổ chức Liên hoan tất niên 2011 cho trên 400 CBNV khối văn phòng; ba trung tâm tư vấn cùng Lãnh đạo 2 Xí nghiệp, nhằm tri ân sự nỗ lực và đóng góp không mệt mỏi của NLĐ để hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm 2011 và chung tay khẳng định thương hiệu TV2
26/03/2012
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tổ chức Liên hoan tất niên 2011 cho trên 400 CBNV khối văn phòng; ba trung tâm tư vấn cùng Lãnh đạo 2 Xí nghiệp, nhằm tri ân sự nỗ lực và đóng góp không mệt mỏi của NLĐ để hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm 2011 và chung tay khẳng định thương hiệu TV2
19/03/2012
In the morning of March 16th, unit 1 with the capacity of 170MW of Dong Nai 4 hydro power plant was operated without load and planned to generate power at the end of this month >>>>>
16/03/2012
Để đưa từng mét mũi khoan vào lòng đất khảo sát cho công trình thế kỷ, những người “lính” khảo sát TV2 vẫn trần mình trước những khắc nghiệt của thời tiết, dưới cái nắng có khi lên đến trên 400C cùng với lốc cát bụi mù mắt hay gió và sóng biển cao tới 4m. Lực lượng kỹ sư TV2,chuyên gia Nga và chuyên gia Nhật cũng làm việc miệt mài trên công trường và văn phòng dự án, nhiều khi tới tận nửa đêm hoặc không còn ngày nghỉ >>>>>>