NEWS

11/07/2021
Nguyễn Hồng Khanh - Báo cáo kết quả giao dịch.
07/07/2021

Thực hiện công tác thường niên và đảm bảo an toàn trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 06/7/2021 tại Tòa nhà PECC2 Innovation Hub, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm thông qua hình thức họp trực tuyến nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2021 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

07/07/2021

Thực hiện công tác thường niên và đảm bảo an toàn trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 06/7/2021 tại Tòa nhà PECC2 Innovation Hub, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm thông qua hình thức họp trực tuyến nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2021 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

21/06/2021
Nhà tư vấn quản lý huyền thoại Peter Drucker có một phát biểu rất nổi tiếng: “Culture eats strategy for breakfast” (Tạm dịch: Chiến lược chỉ là bữa ăn sáng của văn hóa doanh nghiệp). Câu nói này ngụ ý doanh nghiệp với một nền văn hóa mạnh mẽ chính là con đường vững chắc dẫn đến thành công. Tại PECC2, tổ biên tập và hoàn thiện sổ tay văn hóa đang “chạy nước rút” để hoàn thành cuốn sổ tay này trước ngày 01/7/2021, đây cũng được xem là món quà ý nghĩa để chào mừng sinh nhật Công ty.