Tôn vinh 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ tôn vinh

Các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xét chọn đều đảm bảo các tiêu chí chung về doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách (trong 2 năm 2018 và 2019); thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và lao động; thực hiện tốt chính sách pháp luật (an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, phòng cháy và chữa cháy…), thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Cuộc bình chọn được HUBA phát động từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020, nhận được sự tham gia của 215 doanh nghiệp, trong đó có 152 hồ sơ đăng ký xét danh hiệu Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2020 và 156 hồ sơ đăng ký xét danh hiệu Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020. Tất cả các hồ sơ tham gia xét chọn đều trải qua đánh giá, thẩm tra chặt chẽ và được đề xuất Hội đồng Thi đua Thành phố trình UBND TP.HCM ra quyết định công nhận.

Đây là danh hiệu do UBND TP. HCM cấp chứng nhận, được tổ chức hai năm một lần nhằm vinh danh khen thưởng kịp thời cho những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định pháp luật, đóng góp ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của TP.HCM.

Trong 2 năm 2018 và 2019, 100 doanh nghiệp tiêu biểu có doanh thu đạt gần 500.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 30.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 23.000 tỷ đồng, đóng góp cho xã hội cộng đồng gần 2.000 tỷ đồng và mỗi năm giúp ổn định việc làm cho hơn 120.000 lao động.

Các doanh nghiệp nhận bằng khen và kỷ niệm chương của UBND TP.HCM.

PECC2 và ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty vinh dự được bình chọn vào  Danh sách 100 Doanh nghiệp và 100 Doanh nhân tiêu biểu của TP. HCM năm 2020.

Năm 2020, tại dấu mốc 35 năm ngày thành lập Công ty, PECC2 rất vinh dự được vinh danh trong Danh sách 100 Doanh nghiệp và 100 Doanh nhân tiêu biểu của TP. HCM. Giải thưởng và sự ghi nhận của UBND và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM là sự động viên rất lớn, khích lệ PECC2 cùng cộng đồng doanh nghiệp thành phố nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo để vượt khó, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo đời sống NLĐ và đóng góp ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP.HCM và sự phồn vinh của đất nước.

Nguồn: Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM và PECC2

Chia sẻ: