Buon Kuop Hydropower Plant

 • Location:
  30km northeast of Ban Me Thuot city along provincial road 681, 400km northeast of Ho Chi Minh City.
 • Designed Capacity:
  220 MW
 • Commencement:
  24/12/2005
 • Status:
  Generating Commercial 1 on June 30, 2010 and Commercial 2 on September 30, 2010.
 • Scope of Work:
  Design survey work

Với công suất thiết kế là 280 MW gồm 2 tổ máy, nằm trên bậc thang Thủy điện trên sông Srepok, công trình thủy điện Buôn Kuôp là dự án có địa chất phức tạp nhất trong các dự án thủy điện ở Việt Nam. Trong quá trình thi công xây dựng, nhằm khắc phục hiện tượng sạt lở  do tính chất không đồng nhất và tính nứt nẻ bất thường của điều kiện địa chất, PECC2 đã đề xuất công tác thiết kế xử lý và được Ban Quản lý dự án thông qua nhà thầu khẩn trương thực hiện: Để xử lý chống thấm nền đập và vai đập (nền bazan lổ rổng với các hang động có liên thông), PECC2 đã tiến hành khoan khảo sát để phân tích và đánh giá điều kiện địa chất công trình sau đó đề xuất giải pháp khoan phụt xử lý nhằm tạo màn  khoan phụt liên tục. Kết qua khoan kiểm tra cho thấy giải pháp khoan phụt làm giảm đáng kể lượng thấm qua đập. Bằng các tính toán kiểm tra, tuy có thấm qua nền đập và vai đập nhưng không ảnh hưởng đến tính ổn định của đập.

 

Chia sẻ: