Dong Nai 4 Hydropower Plant

 • Location:
  Nằm trên địa phận của 2 tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông
 • Designed Capacity:
  2 x 170MW
 • Status:
  Phát điện tổ máy số 1 vào 28/3/2012, phát điện tổ máy số 2 vào 24/6/2012
 • Investor:
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
 • Scope of Work:
  - NCTKT & NCKT/ Dự án đầu tư xây dựng;
  - TKKT & Hồ sơ mời thầu;
  - Thiết kế bản về Thi công & Giám sát Tác giả; Quy trình vận hành hồ chứa; Kiểm định an toàn đập
Chia sẻ: