Dak Mi 3 and Đak Mi 4 Hydropower Plant

 • Location:
  Built on Dak Mi River, Phuoc Son District, Quang Nam Province
 • Designed Capacity:
  190 MW
 • Commencement:
  04/2007
 • Status:
  05/2012
 • Scope of Work:
  Design consultancy
Lần đầu tiên tại Việt Nam, PECC2 đã đề xuất và áp dụng thành công lần dạng đập tràn piano cho đập tràn thủy điện Đăk Mi 4b. Nhờ kết cấu đặc biệt của dạng này, khả năng xả của tràn tăng lên, giảm mực nước lũ, giảm đáng kể khẩu diện tràn và nâng cao hiệu quả đầu tư cho Chủ đầu tư. Tiếp nối phát huy hiệu quả đó, dạng tràn này đã được áp dựng tiếp theo cho công trình thủy điện Đăk Mi 3.
Chia sẻ: